Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

"Προγράμματα Σπουδών ΚΣΕ"


Αφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) που θα ακολουθηθούν από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70. Συγκεκριμένα το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από το ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, που αφορά σε όλες τις ειδικότητες και το ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, που είναι διαφορετικό για κάθε μια ειδικότητα.

http://b-epipedo.cti.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: