Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

Προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης "Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ

"Θ Ε Μ Α : Διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή»
Σε συνέχεια της 9598/20-12-07 εγκυκλίου του ΓΓ του Υπ.Ε.Π.Θ. «Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου στο πλαίσιο της Πράξης Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή», σας ενημερώνουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 1774/13-2-08 Απόφαση του ΓΓ του ΥπΕΠΘ εγκρίθηκαν:
• ο κατάλογος τίτλων εγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων
• ο κατάλογος εγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων
• ο κατάλογος Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης῾...."Δεν υπάρχουν σχόλια: