Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

ΑΡΧΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄επιπεδου;

Σύμφωνα με την4087 Πρόσκληση για υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ένταξη στο μητρώο Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β΄ Επιπέδου της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: