Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Δωρεάν υπολογιστές σε όλους τους μαθητές της Α Γυμνασίου

Ρεπορτάζ:esos.gr
Ολοι οι μαθητές της Α Γυμνασίου , περίπου 110.00 στον αριθμό θα επιδοτηθούν από το υπ. Παιδείας , με 600 περίπου ευρώ ο καθένας,για να αγοράσουν προσωπικό μαθητικό υπολογιστή , ενώ θα συνεχιστεί για τέτατρτη χρονιά η επιδότηση των πρωτοετών φοιτητών που πρωτεύουν για στο τμήμα που εισάγονται
Ειδικότερα οι νέες δράσεις για την παιδεία που ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Οικονομίας , μετά τηην κυβερνητική επιτροπή , έχουν ως εξής:

· Μαθητικός υπολογιστής - Ψηφιακή Τάξη: Επιδότηση της απόκτηση προσωπικών φορητών υπολογιστών από τους μαθητές για την αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλη δημιουργία ψηφιακής υποδομής για τη δημιουργία της Ψηφιακής Τάξης από το ΥΠΕΠΘ. Έχει υποβληθεί φάκελος μεγάλου έργου στην Ε.Ε. προς έγκριση. (Νήμα δράσεων 1 - Ψηφιακή Γνώση)
Δικαιούχοι: Μαθητές Α’ Γυμνασίου (περίπου 110.000)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη
Έναρξη: Φθινόπωρο 2009

· Δράση «Δες την Ψηφιακά» (τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά υλοποίησης) για την επιδότηση της απόκτησης φορητών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται σε ΑΕΙ/ ΤΕΙ όλης της χώρας με τις εξετάσεις του 2009.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €8 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη
Έναρξη: Φθινόπωρο 2009

· Επιδότηση γονέων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονική εκπαιδευτική ψυχαγωγία με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των παιδιών τους. (Νήμα δράσεων 1 - Ψηφιακή Γνώση)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης)

ΠΗΓΗ: esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: