Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

1 Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Βόλος 24-26 Απριλίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: